Społeczeństwo, kultura, gospodarka


XIV wiek  [A2550005] 

Pod koniec XIV w. powstała kronika Jana z Czarnowa, opisująca historię w latach 1370-1384.

 

Kronika była pierwszym pamiętnikiem w literaturze polskiej. Stanowiła pamflet polityczny dotyczący czasów andegaweńskich. Panowanie Ludwika Węgierskiego, w przeciwieństwie do panowania Kazimierza Wielkiego, zostało opisane negatywnie – jako czas chaosu. Kronika napisana została w języku łacińskim, po raz pierwszy przetłumaczona została na język polski w 1905 roku przez Józefa Żerbiłłę. Tekst kroniki jest dostepny tutaj.

 

 

Prawdopodobnie na potrzeby królowej Jadwigi przetłumaczono  Księgę Psalmów – tzw. Psałterz Floriański.  [A2550010]

 

Psałterz nazywany jest też Psałterzem Jadwigi. Odkryty został dopiero w 1827 roku. Zawiera tłumaczenia na język polski, łaciński i niemiecki. Jest dziełem skryptorium na Wawelu. Do tej pory psałterz wydano trzy razy – w 1834, 1883 i 1939 roku. Psałterz wykonany był w pergamin ie, był bogato zdobiony, zawierał 296 kart. Skan psałterza dostępny jest na stronie Cyfrowej Biblioteki Narodowej