Stosunki z Litwą


1325

A2030005 

W 1325 r. Władysław Łokietek ożenił swojego syna Kazimierza z córką księcia litewskiego Giedymina, Aldoną – Anną. Małżeństwo to przypieczętowało sojusz polsko – litewski. Jednakże wskutek niepowodzenia planu chrystianizacji Litwy, sojusz z nią narażał Polskę na zarzut sprzymierzania się z poganami. W kolejnych latach rządów Władysława Łokietka sojusz ten okazał się dotkliwy zarówno dla Zakonu krzyżackiego, jak i Brandenburgii.   

 

 

1326

A2030010 

W 1326 rozpoczęła się wojna Władysława Łokietka z Brandenburczykami. W wojnie tej Władysław Łokietek został wsparty przez Litwę. W czasie, gdy trwały pertraktacje Władysława Łokietka z Zakonem krzyżackim (1323-1324), nastąpiło zbliżenie między Koroną i Litwą. W rezultacie, wsparty przez siły litewskie Łokietek uderzył w 1326 r. na Brandenburgię. Korzyści z tej wyprawy były niewielkie, za to pod adresem Władysława Łokietka wysunięto zarzut, iż zaatakował chrześcijański kraj przy pomocy pogan.

  

1352

A2030015 

W 1352 r. nastąpił rozejm Kazimierza Wielkiego z Litwą. Na jego mocy Ruś włodzimierska z grodami: łuckim, bełskim, chełmskim nadal pozostawała przy Litwie.

  

1355

 A2030020

Po podpisaniu traktatu sukcesyjnego w Budzie, w tym samym roku miała miejsce wspólna wyprawa przeciw Litwie.

  

1356

A2030025 

Efektem wyprawy Kazimierza Wielkiego na Ruś w 1355 r., było najprawdopodobniej zdobycie Włodzimierza. W roku następnym zawarty został układ polsko – litewski. Polepszyły się wówczas stosunki z Litwą. Dowodem na to było małżeństwo ulubionego wnuka Kazimierza Wielkiego Kaźka słupskiego z córką Olgierda.

  

1357

 A2030030

Kazimierz Wielki podjął w Awinionie starania o chrystianizację Litwy i koronę królewską dla wielkiego księcia. Zabiegi te zakończyły się jednakże niepowodzeniem.

  

1358

A2030035 

W roku tym Kazimierz Wielki zawarł rozejm z Litwinami pod Lublinem. Rozejm ten trwał do roku 1364. Ponadto układ ten był później umocniony małżeństwem córki wielkiego księcia litewskiego Olgierda – Joanny  z wnukiem króla, Kaźkiem, księciem słupskim. 

  

1366

A2030040 

Ostateczny pokój z Litwą podpisany został w 1366r. Dotyczył on podziału Rusi Włodzimierskiej. Ma mocy układu pokojowego, mniejszą część ziemi włodzimierskiej z Łuckiem otrzymał książę litewski Lubart. Większa część ziemi włodzimierskiej weszła w posiadanie Kazimierza Wielkiego. Polsce przypadły: Włodzimierz, Krzemieniec, Bełz i Chełm. Kazimierzowi podporządkowują się też książęta podolscy Koriatowicze (wnuki Giedymina).