Stefan Batory

Zygmunt III Waza

Władysław IV Waza

Ucieczka Henryka Walezego z Polski

Władcy elekcyjni Rzeczypospolitej Obojga Narodów


 

Henryk Walezy (ur.1551 - zm. 1589)

   

Stefan Batory(ur. 1533 - zm. 1586)

  

Zygmunt III Waza (ur. 1566 - zm. 1632)

 

Władysław IV Waza (ur. 1595 - zm. 1648)