Wojny 1648 - 1668


Materiał dotyczący okresu 1648-1668 został podzielony na następujące działy tematyczne:

 

- Powstanie kozackie pod wodzą Bohdana Chmielnickiego na Ukrainie i relacje polsko-ukraińskie do abdykacji króla Jana Kazimierza (1648-1668),

 

- Wojna z Moskwą w latach 1654-1667,

 

- „Potop” szwedzki 1655-1660 (I wojna północna),

 

- Rozkosz Lubomirskiego 1665-1666,

 

- Walki z Tatarami w latach 1666-1667,

 

- Upadek gospodarczy i kryzys społeczny Rzeczypospolitej w latach 1648-1668.

 

Zapraszamy do lektury.

 

Materiał w tym dziale został opracowany przez Igora Strumińskiego.

Materiał został opublikowany 09-06-2013 r.