Andegawenowie, królowie Polski


1370-1382 (okres panowania)  [A2505005]

 Ludwik Węgierski


Ludwik Węgierski król Polski i Węgier. Urodził się 5 marca 1326 r., zmarł 10 września 1382 r. Pochodził z dynastii Andegawenów. Był synem króla Węgier Karola Roberta i Elżbiety Łokietkówny, siostry Kazimierza Wielkiego. Królem Węgier był od roku 1342, natomiast królem Polski od 1384 r. Jako król węgierski doprowadził do wzrostu znaczenia Węgier na arenie międzynarodowej. Przeprowadził liczne reformy wewnętrzne na Węgrzech. Jako król Korony Polskiej, bardzo mało przebywał w kraju. Rządy w jego imieniu sprawowali regenci.

 

 

1384-1399 (okres panowania)  [A2505010] 

Jadwiga Andegaweńska

 

Jadwiga Andegaweńska (ok. 1374-1399), święta, królowa Polski od 1384 r. Była najmłodszą córką Ludwika Węgierskiego i Elżbiety Bośniaczki. Prawnuczka Władysława Łokietka. Po  koronacji w 1384 r. uzyskała status króla, prawnej sukcesorki Ludwika. Od 1386 r. współrządziła ze swoim mężem Władysławem II Jagiełłą.