Droga Władysława Łokietka do zjednoczenia Polski


1296

A1516002 

Po śmierci Przemysła II Wielkopolanie wzywają Władysława Łokietka. Śmierć Przemysła II utorowała drogę do Wielkopolski Łokietkowi – pretendentowi piastowskiemu, znanemu już z walk o Kraków i Sandomierz.

 

 

1296

A1516004

 Latem Władysław Łokietek objął władztwo w Wielkopolsce i na Pomorzu, jednocząc w swym ręku jako książę brzeski i sieradzki duży obszar kraju.

 

 1297

A1516006

Zawarty został układ między Wacławem II a Władysławem łokietkiem na jego mocy Łokietek zrzekł się za 5000 grzywien srebra wszelkich dawnych pretensji do księstwa sandomierskiego i krakowskiego. Kupczenie dziedzictwem piastowskim nie przysporzyło Władysławowi Łokietkowi zwolenników. Sytuacja łokietka stawała się coraz gorsza.

 

 

1299

A1516008

W sierpniu Władysław Łokietek podjął próbę wzmocnienia swojej pozycji przez uznanie zwierzchnictwa Wacława II. Zobowiązał się do złożenia w Pradze hołdu lennego ze wszystkich posiadanych ziem. Kilka miesięcy później doszło do konfliktu zbrojnego. Wielkopolanie odsuwają od rządów Władysława Łokietka i zapraszaja Wacława II. Najprawdopodobniej błyskawiczny sukces Wacława II wiązał się z utratą popularności Łokietka wśród rycerstwa.

 

1305

A1516010

Władysław Łokietek zajął ziemię łęczycko - sieradzką i sandomierską.

  

1306

A1516012

We wrześniu 1306 r. księstwa śląskie i Mazowsze uzyskały niezależność. Książęta kujawscy natomiast zawarli układ z Władysławem Łokietkiem, który przyjął tytuł prawego dziedzica całego Królestwa Polskiego. W tym samym czasie doszło do zmagań Łokietka z Henrykiem głogowskim. W ich wyniku Władysław Łokietek opanował północno – wschodni pas Wielkopolski. Pod rządy Łokietka przeszło również pomorze Gdańskie.

  

1307

A1516014

Wiślica. Władysław Łokietek wydał przywilej na rzecz biskupa krakowskiego Jana Muskaty. Przywilejem tym zobowiązał się Łokietek do zachowania tylko przywilejów udzielonych biskupom przez Bolesława Wstydliwego i Leszka czarnego. Nie potwierdził zatem przywilejów nadanych biskupstwu przez Wacława II. Biskup wrocławski Jan Muskata był zwolennikiem czeskich rządów. W wyniku konfliktu z Władysławem łokietkiem został pozbawiony godności biskupiej przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba Świnkę. Jednocześnie Władysław Łokietek uwięził przybyłego do Krakowa Jana Muskatę za rzekome jego konszachty z Henrykiem głogowskim.

 

 

1307

A1516016

Władysław Łokietek odbiera rządy Pomorza rodzinie Szwenców, a na ich miejsce mianuje rządcami Tczewa i Świecia własnych synów, Kazimierza i Przemysława.

 

1308

A1516018

Pomorze Gdańskie zostało zajęte przez margrabiów brandenburskich. W zaistniałej sytuacji Władysław Łokietek zwrócił się o pomoc do Krzyżaków.

 

1311/1312

A1516020

Bunt wójta krakowskiego Alberta. Z rządów w Krakowie Władysława Łokietka był niezadowolony patrycjat tego miasta. Patrycjat zainteresowany był unią z Czechami. Z tego też względu na przełomie 1311 i 1312 r. doszło do buntu w mieście, na czele którego stanął wójt Albert. Celem tego wystąpienia było osadzenie na tronie Jana Luksemburskiego. Do tej opozycji przyłączyło się również mieszczaństwo Sandomierza i innych miast małopolskich. Miasta te obwiały się o swoje interesy handlowe, w momencie, kiedy Władysław Łokietek utraci Pomorze oraz w sytuacji jego konfliktu z królami czeskimi. Tymczasem Władysław Łokietek stłumił bunt, ograniczając jednocześnie samorząd miejski Krakowa. W obozie pod Dobrzycami 21 grudnia 1311 r. wobec hierarchii urzędniczej i rycerstwa  zapadł wyrok, Władysław Łokietek odebrał mieszczanom krakowskim wszystkie sołtysostwa, leżące w dobrach klasztoru tynieckiego. Zabrane dobra oddał na własność klasztorowi.

 

 1314

A1516022

Udało się Władysławowi Łokietkowi pobić stronników książąt głogowskich i zająć Wielkopolskę. Cała niemal Wielkopolska wcześniej zajęta była przez Henryka głogowskiego. Henryk aż do swej śmierci w 1309 r. występował jako rywal Władysława do Korony. W walkach Władysława Łokietka o panowanie w Wielkopolsce  z synami Henryka, ci ostatni mieli poparcie margrabiego brandenburskiego.

 

1320

A1516024

Koronacja Władysława Łokietka.