Kultura, społeczeństwo, gospodarka.


VI-VII w.

 A1014002

Kultura wczesnosłowiańska. Z tego okresu znane są grody w Szeligach pod Płockiem i w Haćkach na Podlasiu, zamieszkiwane przez Słowian. Budowa grodów, niewątpliwie pełniących funkcję obronną, zabezpieczała przed najazdami Awarów.

 

785-790

A1014004

Napływ monet arabskich nad Morze Bałtyckie. 

 

970

A1014006

Emisja pierwszych denarów Mieszka I. Zaczęły rozwijać się  zalążki gospodarki towarowo-pieniężnej. Miernikiem wartości towaru stawał się pieniądz.

 

X-XI w.

A1014008

Władza książęca utrzymywana była z renty feudalnej, płaconej przez ludność w dobrach naturalnych (renta naturalna) lub pieniądzu (renta pieniężna).Rozwinęła się tzw. monarchia patrymonialna.

 

1110

A1014010

Powstał spis biblioteczny katedry na Wawelu. Księgozbiór składał się z 47 pozycji. Zawierał księgi duchowne i szkolne oraz dzieła m.in. Owidiusza, Stacjusza, Terencjusza. W skład księgozbioru wchodziła też encyklopedia pt. Etymologie Izydora z Sewilli.

 

1113-1116

A1014012

Powstała pierwsza kronika nieznanego autorstwa, tzw. Kronika Galla Anonima. Autor był prawdopodobnie mnichem benedyktyńskim pracującym w kancelarii Bolesława Krzywoustego. Kronika składa się z 3 ksiąg. Traktuje o czasach piastowskich do 1113 r.